100 dagen zichttermijn

Onze 100 dagen zichttermijn

Officieel heeft u 14 dagen om uw product te herroepen. Wij hebben vertrouwen in onze huismerk inktcartridges, toners en kantoorartikelen! Daarom komen wij u tegemoet: van de zichttermijn maakt UwCartridgeWinkel.nl 100 dagen!

zichttermijn

Inkt op? Bestel voordelig uw cartridges of toners!

Uw voordelen!


Herroepingstermijn

U heeft het recht om binnen een termijn van 100 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 100 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.


Download hier het formulier voor de herroeping van de overeenkomst / order

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen we u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening, tenzij u, voordat u de producten retourneert, eerst contact opneemt met de klantenservice en gebruik maakt van het retourformulier op https://www.uwcartridgewinkel.nl/retour.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres

UwCartridgeWinkel B.V.
T.a.v. Herroeping retouren
St. Janstraat 8
6595 AC Ottersum
Nederland

Let op: Wilt een uw bestelling herroepen en deze zending gratis naar ons retour sturen? Vul dan ons retourformulier in. Nadat u deze heeft ingevuld ontvangt u van ons een retourlabel zodat u de bestelling gratis naar ons retour kan sturen.


Herroepingstermijn - Zakelijk

Helaas heeft u als zakelijke klant (bedrijf) geen recht op de zichttermijn/herroepingstermijn.

icon-belco-chat